Quyền riêng tư

Thống GO.sinhhoc.org sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin như: Họ tên, số điện thoại, email,... nhằm để định danh tài khoản của bạn. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn Châu Âu (GDPR).

GO.sinhhoc.org không công khai cũng như cung cấp, trao đổi, mua bán dữ liệu thông tin của thành viên cho bất kỳ bên thứ 3. Tuy nhiên bạn cũng cần hạn chế việc công khai thông tin chi tiết trong mục hồ sơ để bảo mật thông tin cá nhân của mình.

Last modified: Tuesday, 26 March 2019, 8:27 AM