Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN (2 bước)

Bước 1: Truy cập vào https://go.sinhhoc.org/login/index.php

Bước 2: Chọn đăng ký vào tài khoản Google hoặc Facebook (trong trường hợp facebook của bạn không đăng ký được thì vui lòng chọn tài khoản Google) và xác nhận các yêu cầu của hệ thống.

Sau khi xác nhận bạn sẽ được đăng ký và đăng nhập vào hệ thống tại: https://go.sinhhoc.org/my/

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI KIỂM TRA

Bước 1: Truy cập vào link của bài cần kiểm tra (xem danh sách các bài kiểm tra tại đây). 

Bước 2: Chọn bắt đầu làm bài và xác nhận MỞ ĐỀ.

Bước 3: Tiến hành làm bài bằng cách chọn vào phương án đúng nhất.

Bước 4: Khi làm xong bài (hoặc sắp hết giờ) bạn chọn vào NỘP BÀI ... và xác nhận Nộp bài và xem kết quả.

Sau khi nộp bài bạn sẽ nhận được kết quả (điểm) và bạn cũng có thể xem lại bài vừa kiểm tra bất cứ lúc nào.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 5:09 PM