Các bài kiểm tra / đánh giá năng lực

DANH MỤC BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC TRỰC TUYẾN tại GO.sinhhoc.org

  1. Di truyền phân tử
  2. Di truyền tế bào
  3. Các quy luật di truyền CƠ BẢN (Quy luật phân li và phân li độc lập)
  4. Các quy luật di truyền TỔNG HƠP (Quy luật liên kết, hoán vị...tổng hợp các quy luật di truyền)
  5. Di truyền quần thể, ứng dụng di truyền và di truyền học người
  6. Tiến hóa
  7. Sinh thái học cá thể, quần thể và quần xã
  8. Hệ sinh thái, sinh quyển và sử dụng,  bảo vệ tài nguyên....
  9. Sinh học cơ thể ĐỘNG VẬT và THỰC VẬT (chủ yếu phần trao đổi, chuyển hóa vật chất và năng lượng)
  10. Tổng luyện đề thi THPT Quốc Gia 2020
Quý thầy cô và các em học sinh muốn tìm sách ôn thi THPT QG 2020 tham khảo tại SHOP.edu.vn


Hệ thống sẽ tạo đề tự động phù hợp nhất cho từng cá nhân học sinh. Nếu bạn cần hỗ trợ cũng muốn gia nhập đội ngữ hỗ trợ của GO.sinhhoc.org hay liên hệ qua email: quangvanhai@gmail.com hoặc Zalo: 0932596060!

Last modified: Friday, 9 August 2019, 8:52 AM